شرکت مهندسی هیرسا فرایند کنترل ارائه کننده خدمات فنی ومهندسی،در زمینه طراحی ، تامین و اجرای سیستمهای آنالیتیک،سیستمهای کنترل وتجهیزات ابزاردقیق میباشد.
شرکت مهندسی هیرسا فرایند کنترل با مسئولیت محدود در تاریخ 19/10/1387 تحت شماره 363112 و شناسه ملی 10320147816 به ثبت رسیده است.
 

فعالیتهای این شرکت شامل:

  • طراحی ، ساخت و تامین سیستمهای آنالیتیک شامل انواع آنالایزرهای گاز ، گاز کروماتوگراف ، آنالایزرهای مایع اندازه گیری PH، هدایت الکتریکی ، اکسیژن محلول، ذرات معلق، اندازه گیری کدورت، نفت در آب ، COD, TSS, BOD, و ....
  • تامین سیستمهای اتوماسیون و کنترل صنعتی شامل کامپیوترهای صنعتی، طراحی و پیاده سازی سیستمهای DCS و PLC ، نرم افزارهای مرتبط، تجهیزات باسهای صنعتی و Profibus
  • تامین ابزاردقیق شامل تجهیزات اندازه گیری فشار ، دبی ، سطح ، دما.
  • تامین انواع درایو و موتورهای DC و AC
  • تامین ژنراتورهای دیزل و توربینهای گاز از تولیدکنندگان معتبر