ابزار دقیق :

هیرسا ارایه دهنده خدمات دستگاهای ابزار دقیق شامل :

  • تامین انواع دستگاه های ابزار دقیق شامل انواع ترانسمیتر و سوییچ ، فشار ،دبی ،سطح و دما شرکت زیمنس
  • تامین انواع دستگاه های ابزار دقیق شامل انواع گیج ، ترانسمیتر و سوییچ ، فشار ،دبی ،سطح و دما شرکت یوکوگاوا
  • تامین انواع دستگاه های ابزار دقیق شامل انواع گیج ، ترانسمیتر و سوییچ ، فشار ،دبی ،سطح و دما شرکت کرونه
  • ارایه دهنده تعمیرات تخصصی و کالیبراسیون انواع دستگاه های ابزار دقیق
  • ارایه دهنده خدمات طراحی ، اجرا و راه اندازی پروژه های ابزار دقیق