محصولات کروماتوگرافی اجیلنت

  شرکت اجیلنت (Agilent Technologies) :

  شرکت اجیلنت (Agilent) یک شرکت آمریکایی است که در سال ۱۹۹۹ به عنوان یکی از زیر مجموعه های شرکت HP تاسیس شد. این شرکت در زمینه تحقیق و توسعه و ساخت تجهیزات کروماتوگرافی مورد استفاده در صنایع غذایی ، صنایع دارویی و نفت و گاز ، فعالیت دارد.

  محصولات شرکت اجیلنت (Agilent) در زمینه ساخت دستگاهای تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی و بالینی شامل اتوماسیون ،استاندارد و مواد زیستی ،کروماتوگراف های گاز و مایع ، انفورماتیک ، اسپکتروفوتومتری جرمی (Mass spectrometry) ،ماکرو اریزها (Microarray) ، طیف سنجی ( Spectroscopy) ،فناوری خلا تجهیزات تهیه نمونه ،ژنومیک و کلونینگ ،ستونهای GC و HPLC ،لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی عمومی می باشد.

  هیرسا ارایه کننده خدمات تامین ، فروش ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، خدمات پس از فروش و تامین قطعات مصرفی کروماتوگراف و آنالایزرهای آزمایشگاهی اجیلنت شامل :

  • مشاوره ، تامین و فروش کروماتوگراف و آنالایزرهای گاز و مایع شرکت اجیلنت (Agilent)
  • خدمات نصب و راه اندازی و تعمیرات تخصصی کروماتوگراف و آنالایزرهای گاز و مایع شرکت اجیلنت (Agilent)
  • مشاوره ، تامین و فروش لوازم جانبی و قطعات مصرفی کروماتوگراف و آنالایزرهای گاز و مایع شرکت اجیلنت (Agilent)
  • مشاوره ، تامین و فروش انواع ستون های کروماتوگرافی گازی (ستون های کاپیلاری و پک) و ستون های کروماتوگرافی مایع شرکت اجیلنت (Agilent)
  • مشاوره ، تامین و فروش انواع فلومتر  و نشت یاب های GC ساخت شرکت اجیلنت (Agilent)
  • مشاوره ، تامین و فروش انواع فیلتر های کروماتوگراف گازی (گس کلین فیلتر) ، انواع سمپل تیوپ ، تیوپ کاتر شرکت اجیلنت مورد استفاده در کروماتوگراف های گازی.
  • مشاوره ، تامین و فروش تجهیزات جانبی کروماتوگرافی گازی و مایع از شرکت اجیلنت (Agilent)

  برای مشاهده محصولات شرکت اجیلنت ، روی بخش مورد نظر کلیک کنید.


  تجهیزات جانبی کروماتوگرافی شرکت Agilent

  ستون های کروماتوگرافی اجیلنت(Agilent)

   ستون های کروماتوگراف گازی و کروماتوگراف مایع شرکت اجیلنت (Agilent) :

   برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

   ستون های کروماتوگراف گازی شرکت اجیلنت (Agilent) :

   ستون های مویین (Capillary) ، اجیلنت :

   ستون های مویین سری J&W شرکت اجیلنت برای تجزیه و تحلیل طیف گسترده ای از فاز ها تولید می شوند و در بین تمامی آزمایشگاههای نفت و گاز ، صنایع غذایی و دارویی ایران پر کاربرد و شناخته شده می باشد.

   شرکت اجیلنت با تولید سری های مختلف ستون های کاپیلاری (مویین) و با پوشش طیف گسترده ای از فازها ، کمترین میزان ریزش سطح ستون کروماتوگرافی و بالاترین میزان بی ثباتی ، بهترین انتخاب برای انالیز گاز با حفظ شرایط استاندارد انالیز می باشد.

   در جدول زیر تمامی سری های ستون های مویین (Capillary) اجیلنت مشخص شده است.لطفا برای مشاهده مشخصات کامل روی سری مورد نظر کلیک کنید.

   Type Of Column Column Series Description
   Application Specific GC Columns Biodiesel Columns
   CP-FFAP CB Columns
   CP-Select 624 CB Columns
   CP-Select 624 Hexanes Columns
   CP-Select CB for MTBE Columns
   CP-Sil 5 CB for Formaldehyde Columns
   CP-Sil 88 Columns
   CP-Sil 88 for FAME Columns
   CP-Sil 8 CB for Amines Columns
   CP-Sil PONA for ASTM D 5134 Columns
   CP-SimDist Columns
   CP-TAP CB Columns
   CP-TCEP for Alcohols in Gasoline Columns
   CP-Volamine Columns
   CP-Wax 51 for Amines Columns
   CP-Wax 57 CB Columns
   CP-Wax 57 CB for Glycols & Alcohols Columns
   DB-1701P Columns
   DB-2887 Columns
   DB-5ms EVDX Columns
   DB-608 Columns
   DB-624 Columns
   DB-ALC1 & DB-ALC2 Columns
   DB-BAC1 Ultra Inert & DB-BAC2 Ultra Inert Columns
   DB-CLP 1 & DB-CLP 2 Columns
   DB-Dioxin Columns
   DB-EUPAH Columns
   DB-FastFAME Columns
   DB-FATWAX Ultra Inert Columns
   DB-MTBE Columns
   CAM Columns
   DB-Petro Columns
   DB-Select 624 UI <467> Columns
   DB-Sulfur SCD Columns
   DB-TPH Columns
   DB-UI 8270D Columns
   DB-VRX Columns
   GS-OxyPLOT Columns
   HP-88 Columns
   HP-PONA Columns
   HP-RFG Columns
   Lowox Columns
   PoraPLOT Amines Columns
   Rapid-MS Columns
   Select Al2O3 MAPD Columns
   Select Biodiesel Columns
   Select FAME Columns
   Select Low Sulfur Columns
   Select Mineral Oil Columns
   Select PAH Columns
   Select Permanent Gasses Columns
   Select Silanes Columns
   VF-1701 Pesticide Columns
   VF-17ms for PAH Columns
   VF-5 Pesticide Columns
   VF-DA Columns
   Metal GC Columns CP-SimDist UltiMetal Columns
   DB-ProSteel Columns
   VF-5ht UltiMetal Columns
   High Temperature GC Columns DB-1ht Columns
   DB-5ht Columns
   DB-17ht Columns
   VF-5ht Columns
   DB-HT Simulated Distillation Columns
   VF-5ht UltiMetal Columns
   Chiral GC Columns CP-Chirasil Val Columns
   CP-Chirasil-Dex CB Columns
   CP-Cyclodextrin-β-2,3,6-M-19 Columns
   Cyclodex-B Columns
   CycloSil-B Columns
   HP-Chiral β Columns
   GC Columns with Smart Key 8890 GC Columns with Smart Key
   Guard Columns & Capillary Tubing DuraGuard Columns
   EZ-Guard Columns
   Tubing and Retention Gaps
   Ultimate Plus Deactivated Fused Silica
   UltiMetal Plus Stainless Steel Capillary Tubing
   LTM GC Columns 5975T LTM Column Module
   Low Thermal Mass LTM II Columns
   Type Of Column Column Series Description
   Agilent Ultra Inert

   GC Columns

   DB-1ms Ultra Inert Columns
   DB-5ms Ultra Inert Columns
   DB-35ms Ultra Inert Columns
   DB-624 Ultra Inert Columns
   DB-WAX Ultra Inert Columns
   HP-1ms Ultra Inert Columns
   HP-5ms Ultra Inert Columns
   Agilent Low Bleed GC/MS Columns DB-1ms Columns
   DB-5ms Columns
   DB-17ms Columns
   DB-35ms Columns
   DB-225ms Columns
   DB-XLB Columns
   HP-1ms Columns
   HP-5ms Columns
   VF-1ms Columns
   VF-5ms Columns
   VF-17ms Columns
   VF-23ms Columns
   VF-35ms Columns
   VF-200ms Columns
   VF-624ms Columns
   VF-1301ms Columns
   VF-1701ms Columns
   VF-WAXms Columns
   VF-Xms Columns
   Agilent Standard Polysiloxane GC Columns DB-1 Columns
   DB-5 Columns
   DB-17 Columns
   DB-23 Columns
   DB-35 Columns
   DB-200 Columns
   DB-210 Columns
   DB-225 Columns
   DB-1301 Columns
   DB-1701 Columns
   HP-1 Columns
   HP-5 Columns
   HP-35 Columns
   CP-Sil 5 CB Columns
   CP-Sil 8 CB Columns
   CP-Sil 13 CB Columns
   High Efficiency Columns
   Ultra-1 Columns
   Ultra-2 Columns
   Agilent WAX

   GC Columns

   DB-WAX Columns
   DB-HeavyWax Columns
   DB-FFAP Columns
   DB-WAXetr Columns
   HP-INNOWax Columns
   CP-Wax 52 CB Columns
   HP-FFAP Columns
   Agilent Intuvo

   GC Columns

   Intuvo Ultra Inert Columns
   Intuvo Low-bleed Columns
   Intuvo Premium Polysiloxane Columns
   Intuvo WAX Columns
   Intuvo PLOT Columns
   Intuvo Enviromental Specialty Columns
   Intuvo Forensic Specialty Columns
   Intuvo Petroleum Specialty Columns
   Agilent PLOT

   GC Columns

   CarboBOND Columns
   CarboPLOT P7 Columns
   CP-Al2O3/KCl Columns
   CP-Al2O3/Na2SO4 Columns
   CP-Molsieve 5Å Columns
   CP-Silica PLOT Columns
   GS-Alumina Columns
   GS-Alumina KCl Columns
   GS-CarbonPLOT Columns
   GS-GasPro Columns
   GS-Q Columns
   HP-PLOT Al2O3 KCl Columns
   HP-PLOT Al2O3 M Columns
   HP-PLOT Al2O3 S Columns
   HP-PLOT Molesieve Columns
   HP-PLOT Q Columns
   HP-PLOT U Columns
   PLOT PT Columns
   PoraBOND Q Columns
   PoraBOND U Columns
   PoraPLOT Amines Columns
   PoraPLOT Q Columns
   PoraPLOT Q HT Columns
   PoraPLOT S Columns
   PoraPLOT U Columns

   ستون های سری پک (Pack Column) شرکت اجیلنت :

    

   کیت های سنجش اندوتوکسین

   کیت های آزمایشگاهی و سنجش اندوتوکسین :

   هیرسا ارايه کننده خدمات تامین و فروش کیت های آزمایشگاهی و کیت های سنجش اندوتوکسین از شرکتهای:

   • تامین و فروش کیت های آزمایشگاهی ، کیت های تست و کیت های سنجش اندوتوکسین اندوسیف از شرکت چارلز ریور (Charles River Endosafe Kit)
   • تامین و فروش کیت های آزمایشگاهی ، کیت های تست و کیت های سنجش اندوتوکسین از شرکت لونزا (Lonza Kit)
   • تامین و فروش کیت های آزمایشگاهی ، کیت های تست و کیت های سنجش اندوتوکسین از شرکت کمبرکس (Cambrex Kit)
   • تامین و فروش کیت های آزمایشگاهی ، کیت های تست و کیت های سنجش اندوتوکسین از شرکت کمبرکس (Thermo Kit)
   • تامین و فروش کیت های آزمایشگاهی ، کیت های تست و کیت های سنجش اندوتوکسین از شرکت کمبرکس (RAY BIOTECH Kit)
   • تامین و فروش کیت های آزمایشگاهی ، کیت های تست و کیت های سنجش اندوتوکسین از شرکت کمبرکس (PROTEIN TECH Kit)

   کیت های آزمایشگاهی اندوسیف (Endosafe) :

   شرکت چارلز ریور (Charles River) شرکتی آمریکایی است که در سال ۱۹۴۷ تاسیس شده است و در زمینه خدمات بالینی ، آزمایشگاهای بالینی ، پزشکی و صنایع بیوتکنولوژی فعالیت دارد.شرکت چارلز ریور محصولات بیولوژیک متنوعی جهت تحقیق و توسعه  برای استفاده در صنایع داروسازی تولید میکند. این شرکت در ایران به واسطه کیت های آزمایشگاهی و کیت های اندوتوکسین اندوسیف (Endosafe) در بین شرکت های داروسازی بسیار شناخته شده می باشد.


   محصولات و کیت های آزمایشگاهی اندوسیف (Endosafe) :

   هیرسا تامین کننده کیت های سنجش اندوتوکسین و LAL از شرکت اندوسیف (Endosafe)

   کیت های آزمایشگاهی شرکت لونزا (Lonza) :

   گروه لونزا یک شرکت چند ملیتی ، شیمیایی و بیوتکنولوژی است، که در سال ۱۸۹۷ در کشور سويیس تاسیس شده و مقر اصلی آن در شهر بازل میباشد. شرکت لونزا تولید کننده تجهیزات ، مواد شیمیایی و انواع کیت های آزمایشگاهی جهت توسعه محصولات در صنایع داروسازی و بیولوژیک اعم از مواد شیمیایی آلی، مواد شیمیایی ارگانیک، تولید سفارشی مواد زیست دارویی، سنتز شیمیایی، سیستم های ردیابی و خدمات بخش زیست فناوری می باشد.

   شرکت لونزا در سال ۱۸۹۷ در شهر کوچک گامپل سوئیس جهت تولید مواد شیمیایی مانند کلسیوم کاربید تأسیس شد.در سال ۱۹۰۹ شرکت لونزا شروع به تولید کودهای مصنوعی ، ویتامین ها ، اسیدها ، واسطه ها و مواد افزودنی کرد و در سال ۱۹۷۴ پس از ادغام با شرکت آلمینیوم سازی Alusuisse وارد بخش بیوتکنولوژی شد.گروه شیمیایی لونزا شامل دو بخش Lonza Pharma, Biotech & Nutrition (بخش صنایع دارویی ، بیوتکنولوژی و تغذیه شرکت لونزا) و Lonza Specialty Ingredients (مواد و عناصر خاص شرکت لونزا برای حفاظت) می باشد.شرکت لونزا در ایران در بین شرکت های داروسازی برای قیمت رقابتی در زمینه کیت های آزمایشگاهی و سنجش اندوتوکسین بسیار شناخته شده می باشد.


   محصولات شرکت لونزا (Lonza) :

   هیرسا تامین کننده کیت های سنجش اندوتوکسین و LAL از شرکت لونزا (Lonza)

   کیت های آزمایشگاهی ترمو (Themo) :

   شرکت ترمو فیشر سایینتیفیک (Thermo Fisher Scientific) یک شرکت آمریکایی است که در سال ۲۰۰۶ با ادغام دو شرکت ترمو الکترون و فیشر ساینتیفیک تاسیس شده است.ترمو فیشر یکی از معروف ترین شرکت های جهان در زمینه تولید ابزارهای علمی ، ابزاردقیق ، مواد مصرفی و نرم افزاری و خدماتی در زمینه مراقبت های بهداشتی ،آزمایشگاهی ، آکادمی ، و صنعت (از جمله در بخش های بیوتکنولوژی و داروسازی) است.ترمو فیشر تولید کننده انواع استانداردهای آزمایشگاهی ، تجهیزات ، کیت های آزمایشگاهی و کیت های سنجش اندوتوکسین مورد استفاده در صنایع داروسازی میباشد.


   کیت ها و محصولات آزمایشگاهی شرکت ترمو فیشر (Thermo Fisher) :

   هیرسا تامین کننده کیت های سنجش اندوتوکسین و LAL از شرکت ترمو (Thermo)

   کیت های آزمایشگاهی وکو (Wako) :

   محصولات و کیت های آزمایشگاهی وکو (Wako) :


   محصولات و کیت های آزمایشگاهی وکو (Wako) :

   هیرسا تامین کننده کیت های سنجش اندوتوکسین و LAL از شرکت وکو (Wako)

   هیرسا ارایه کننده بهترین قیمت و مشاوره فنی در زمینه تامین و فروش کیت های آزمایشگاهی و کیت های سنجش اندوتوکسین.

   شرکت هیرسا ارائه کننده خدمات تامیین و فروش کیت های آزمایشگاهی و کیت های سنجش اندوتوکسین از شرکت های :
   چارلز ریور-اندوسیف (Endosafe ) ، لونزا (Lonza) ، ترمو ساینتیفیک (Thermo) ، وکو (Wako) ، کمبریکس (Cambrex) ، پروتئین تک (Proteintech) و ……

   آنالایزر و کروماتوگراف اجیلنت

   آنالایزر و کروماتوگراف اجیلنت (Agilent) :

   هیرسا ارایه کننده خدمات تامین ، فروش و خدمات پس از فروش کروماتوگراف و آنالایزر گاز و مایع اجیلنت ، شامل :

   • مشاوره، تامین و فروش کروماتوگراف و آنالایزر گاز و مایع شرکت اجیلنت (Agilent)
   • خدمات نصب و راه اندازی و تعمیرات تخصصی کروماتوگراف و آنالایزر گاز و مایع شرکت اجیلنت (Agilent)
   • مشاوره، تامین و فروش لوازم جانبی و قطعات مصرفی کروماتوگراف و آنالایزر گاز و مایع شرکت اجیلنت (Agilent)

   محصولات کروماتوگراف گازی اجیلنت (Agilent GC) :

   کروماتوگراف گاز اجیلنت سری Agilent Micro 990

   کروماتوگراف گازی اجیلنت 990 Micro:

   طراحی شده برای فضای کم و تجزیه و تحلیل سریع.حداکثر چهار کانال جداسازی، تشخیص TCD میکرو ماشینکاری شده و استفاده از تنها 10٪ نیرو و گاز حامل در مقایسه با گاز کروماتوگراف معمولی.

   کروماتوگراف گاز اجیلنت سری Agilent 8860

   کروماتوگراف گازی اجیلنت 8860: 

   طراحی شده برای آنالیز های معمول GC با قابلیت تنظیم حداکثر برای دو ورودی،سه عدد ولو ، سه عدد دتکتور، و اسپکتومتر چهار گانه.صفحه نمایش لمسی، DA Express، پنوماتیک، 8860 را به گزینه ای مقرون به صرفه و کاربردی تبدیل می کند.

   کروماتوگراف گاز اجیلنت سری Agilent 8890

   کروماتوگراف گازی اجیلنت 8890:

   طراحی شده برای آنالیز سریع و دقیق، با قابلیت پیکر بندی برای پاسخگویی به نیاز تجزیه و تحلیل مواد خاص.امکان اتصال و مانیتورینگ از راه دور، سیستم عیب یاب خودکار با روش حل مشکل، دارای نسل ششم ESP.

   کروماتوگراف گازی اجیلنت Agilent Intuvo 9000

   کروماتوگراف گازی اجیلنت Intuvo9000:

   طراحی شده برای کارایی سریع و ساده، دارای اتصالات جدید برای تسریع در تعویض ستون و عدم نیاز به تعمیرات.عیب یابی خودکار و smart key برای تنظیم خودکار ابزار ستون و کاهش دهنده خطای کاربری.

   کروماتوگراف گاز اجیلنت سری Agilent 7820

   کروماتوگراف گازی اجیلنت 7820A:

   مناسب برای آنالیز روزانه در آزمایشگاه، طیف گسترده ای از اپلیکیشن ها، پاسخگویی به نیازهای نظارتی و SOP، با کنترل کامل پنوماتیک الکترونیکی (EPC) از اینلت به دتکتور برای افزایش سرعت و نواحی آنالیز.تنظیم پنوماتیک الکترونیکی (EPR)، سادگی عملکرد دستی و نمایشگر دیجیتالی.

   کروماتوگراف گاز اجیلنت سری Agilent 7890

   کروماتوگراف گازی اجیلنت 7890B:

   کروماتوگرافی گازی 7890B GC پرکاربردترین سیستم GC در جهان است که دارای کنترل دقیق دما، سیستم تزریق دقیق و ماژول های کنترل فشار الکترونیکی (EPC) با کارایی بالا برای تسریع زمان، حفظ و تکرار تعداد منطقه است.

   کروماتوگراف گاز اجیلنت سری Agilent Micro 490 pro

   کروماتوگراف اجیلنت 490-Pro Micro: 

   یک کروماتوگراف گازی سیار و با کیفیت که اطلاعات را با طراحی ماژولار و مبتنی بر فناوری MEMS ارائه می دهد.انعطاف پذیر، سهولت استفاده و سرعت بالا در تجزیه و تحلیل گاز.با طیف گسترده ای از لوازم جانبی موجود شامل دستگاه های آماده سازی، فیلتر نمونه و ابزارهای گزارش.

   کروماتوگراف گاز اجیلنت سری Agilent Micro 490

   کروماتوگراف گازی اجیلنت 490 Micro:

   طراحی شده برای فضای کوچیک، با کیفیت بالای تجزیه و تحلیل.طراحی ماژولار و اجزای مبتنی بر فناوری MEMS، انعطاف پذیری، سهولت استفاده و سرعت بی سابقه ای در تجزیه و تحلیل گاز.با طیف گسترده ای از لوازم جانبی شامل دستگاه های آماده سازی، فیلتر نمونه و ابزارهای گزارش .

   محصولات کروماتوگراف مایع اجیلنت (Agilent HPLC) :

   کروماتوگراف مایع اجیلنت سری Agilent 1290

   کروماتوگراف مایع اجیلنت سری 1290: 

   کروماتوگراف مایع سری 1290 اجیلنت (Agilent 1290 Infinity II LC System) کروماتوگراف مایع با کارایی بالا برای انواع اپلیکیشن ها و آزمایشات فوق العاده HPLC.سیستم 1290 Infinity II LC به گونه ای طراحی شده است که هم HPLC و هم UHPLC را با هم و در بهترین سطح میسر سازد.پرکاربردترین نوع کروماتوگراف مایع در آزمایشگاه و صنایع غذا و دارو.

   کروماتوگراف مایع اجیلنت سری Agilent 1260 Prime

   کروماتوگراف مایع اجیلنت 1260 پرایم:

   کروماتوگراف مایع ۱۲۶۰ پرایم اجیلنت یک HPLC همه کاره با کارایی بالا و راحتی عملیات برای HPLC و UHPLC چهار بعدی، تا فشار 800 بار و سرعت جریان 5 میلی لیتر در دقیقه.دارای عملکرد شیب و ترکیب معادل سیستم باینری 1260، تحلیل محلول های سه و چهار جز را فراهم می کند. BlendAssist با استفاده از پمپ 1290 Infinity امکان ترکیب اتوماتیک فازها را فراهم می کند.

   کروماتوگراف مایع اجیلنت سری Agilent 1260

   کروماتوگراف مایع اجیلنت سری 1260:

   کروماتوگراف مایع اجیلنت سری 1260 (Agilent 1260 Infinity II LC System) یک HPLC قوی است که وسیع ترین انتخاب ماژول ها را برای HPLC تحلیلی و سطح ورودی UHPLC ارائه می دهد. با ارائه چندین ویژگی کاربردی، سهولت استفاده و نتایج HPLC قدرتمند را ارائه می دهد و آن را به یک سیستم استاندارد برای تجزیه و تحلیل معمول تبدیل می کند.

   کروماتوگراف مایع اجیلنت سری Agilent 1220

   کروماتوگراف مایع اجیلنت 1220:

   کروماتوگراف مایع سری Agilent 1220 Infinity II LC System یک سیستم یکپارچه برای تجزیه و تحلیل معمول HPLC در آزمایشگاههای تحلیلی QA/QC است.با چهار حالت تنظیم برای تمامی اپلیکیشن ها.با ارتقا نرم افزار می توان 1220 اجیلنت را به یک اتاق کار کامل LC یا LC/MS برای محیط چند کاربره تبدیل کرد. قابل اتصال با هر ماژول سری InfinityLab LC .

   آنالایزر و کروماتوگراف یوکوگاوا

   آنالایزر و کروماتوگراف یوکوگاوا (Yokogawa)

   هیرسا ارایه کننده خدمات تامین ، فروش ، نصب و راه اندازی ، آموزش و خدمات پس از فروش سیستم های آنالیتیک شرکت یوکوگاوا شامل :

   • مشاوره ، تامین و فروش آنالایزر و کروماتوگراف مایع و گاز شرکت یوکوگاوا
   • خدمات نصب و راه اندازی و تعمیرات تخصصی آنالایزر و کروماتوگراف مایع و گاز شرکت یوکوگاوا
   • تعمیر و نگهداری و بهینه سازی انالایزر و کروماتوگراف شرکت یوکوگاوا
   • برگزاری دوره های آموزشی آنالایزر و کروماتوگراف شرکت یوکوگاوا
   • مشاوره ، تامین و فروش لوازم جانبی و قطعات مصرفی آنالایزر و کروماتوگراف مایع و گاز شرکت یوکوگاوا
   • تامین و فروش ستون های کروماتوگرافی گازی شرکت یوکوگاوا

   انواع آنالایزر و کروماتوگراف گازی شرکت یوکوگاوا (YOKOGAWA) :

   کروماتوگراف گازی یوکوگاوا YOKOGAWA GC8000 :

   کروماتوگراف یوکوگاوا مدل GC8000 ، برای تصفیه و پردازش انواع هیدروکربن ها که مدل بهینه شده  GC1000 می باشد.کروماتوگراف یوکوگاوا به دلیل دقت و ماندگاری بالا در مقایسه با کروماتوگرافهای اروپایی ، در صنعت پتروشیمی بسیار شناخته شده می باشد.GC8000 دارای یک صفحه نمایش 12 اینچی لمسی رنگی داخلی است که تعمیر و نگهداری را به طور چشمگیری ساده می کند. با لمس صفحه ، تکنسین می تواند به همه پارامترهای تحلیلی و نتایج اندازه گیری دسترسی پیدا کند. کروماتوگراف یوکوگاوا مدل GC8000 همچنین نوآوری های مهمی را در قابلیت تجزیه و تحلیل کروماتوگراف گازی به ارمغان آورده و برای اولین بار ، کروماتوگرافی موازی با معرفی مفهوم GC Module GCM تولید شده است. با تنظیم GC های مجازی در یک آنالیزور ، تمام تنظیمات ، نمایشگرها و داده های کروماتوگراف برای درک و نگهداری آسان از یکدیگر تفکیک می شوند ، حتی نمای کلی گرافیکی داخلی نیز وجود دارد که هر یک از ماژول های GC را نشان می دهد.

   کروماتوگراف یوکوگاوا GC8000 Yokogawa

   گرماسنج گاز یوکوگاوا YOKOGAWA Gas Calorimeter CM6G :

   از گرماسنج گاز CM6G برای اندازه گیری و کنترل مقدار گرمایی یا شاخص WI گاز نمونه استفاده می شود. در این کالری متر ، گاز نمونه در مشعل با هوا می سوزد و اختلاف دما بین گاز خروجی احتراق و هوای ورودی در ورودی مشعل با استفاده از ترموکوپل شناسایی می شود.

   آنالایزر یوکوگاوا YOKOGAWA CM6G Gas Calorimeter

   طیف سنج لیزری یوکوگاوا YOKOGAWA TDLS :

   طیف سنج های لیزری دیود قابل تنظیم (TDLS) امکان تجزیه و تحلیل گاز در زمان واقعی را برای افزایش کارایی ، ایمنی ، توان ، کیفیت و انطباق با محیط زیست فراهم می کند. سنسور غیر تماسی امکان اندازه گیری در شرایط شدید مانند درجه حرارت بالا ، فشار زیاد ، شرایط خورنده / ساینده ، غلظت زیاد گرد و غبار و غیره را فراهم می کند. همچنین تعمیر و نگهداری را می توان بدون آفلاین کردن فرآیند انجام داد . TDLS یک تحلیل گر فرآیند قوی است که به عملکرد پایدار و کارآمد کمک می کند.انواع طیف سنج یوکوگاوا :

   • In-Situ Gas Analyzer TDLS8000
   • Probe type Tunable Diode Laser Spectrometer TDLS8100

   یوکوگاوا YOKOGAWA Tunable Diode Laser Spectrometers TDLS

   آنالایزر اکسیژن یوکوگاوا YOKOGAWA Oxygen Analyzers :

   آنالیزهای اکسیژن یوکوگاوا اندازه گیری های ارزشمندی را در کنترل احتراق ، کیفیت فرآیند ، ایمنی و کاربردهای محیطی ارائه می دهند. اینها در شرایط مختلف اندازه گیری از جمله ، آنالایزر دودکش ، اصلاح دیگ بخار در نیروگاه ها ، بهینه سازی کوره در پالایشگاه و پتروشیمی ، ایمنی فرآیند در هدرهای دریچه و کیفیت محصول در تولید اتیلن استفاده می شود. آنالایزرهای اکسیژن یوکوگاوا از نوع سری پراب اکسیژن زیرکونیا و همچنین یک خط از طیف سنجهای لیزر دیود تولید می شوند.انواع آنالایزر اکسیژن یوکوگاوا :

   • In-Situ Gas Analyzer TDLS8000
   • Single Channel Oxygen Analyzer System ZR22/ZR402
   • Multi Channel Oxygen Analyzer System ZR22/AV550G

   آنالایزر اکسیژن یوکوگاوا

   آنالایزر گاز اینفرارد یوکوگاوا YOKOGAWA NDIR :

   آنالایزرهای گاز NDIR یوکوگاوا امکان اندازه گیری انواع اجزای گاز از جمله CO2 ، CO ، CH4 ، NO و SO2 را فراهم می کنند. علاوه بر این می توان اندازه گیری O2 را با یک آنالیزور پارامغناطیس داخلی یا آنالیز کننده بیرونی زیرکونیا انجام داد.انواع آنالایزر NDIR یوکوگاوا :

   • Infrared Gas Analyzer IR202
   • Infrared Gas Analyzer IR400

   آنالایزر یوکوگاوا NDIR

   آنالایزر چگالی و خلوص گاز یوکوگاوا YOKOGAWA Gas Density/Hydrogen Purity Analyzer :

   آنالیزها و ردیاب های چگالی گاز اندازه گیری کننده مداوم چگالی گاز و همچنین چندین پارامتر ارزشمند دیگر از جمله وزن و درصد غلظت را ارائه می دهند.انواع چگالی و خلوص سنج یوکوگاوا :

   • GD402 Analyzer
   • GD40 Detector

   آنالایزر یوکوگاوا YOKOGAWA Gas Density/Hydrogen Purity Analyzer

   محصولات آنالایزر مایع شرکت یوکوگاوا (YOKOGAWA) :

   آنالایز مایع یوکوگاوا YOKOGAWA FTNIR :

   آنالایزر مایع یوکوگاوا FTNIR امکان اندازه گیری مداوم غلظت های مختلف اجزا را در فرآیندهای مختلف فراهم می کند.

   • InfraSpec NR800

   آنالایزر مایع یوکوگاوا FTNIR

   آنالایزر چگالی مایعات یوکوگاوا YOKOGAWA Liquid Density Analyzer :

   آنالایزر چگالی مایعات یوکوگاوا مدل DM8 چگالی مایعات عمومی را با حساسیت بالا و پایداری عالی اندازه گیری می کند. دامنه اندازه گیری آن از 0 تا 2.0 گرم در سانتی متر مکعب است و از سرعت جریان و گرانروی تأثیر نمی گذارد. علاوه بر سنسور عمومی ، سنسور بهداشتی و ضد انفجار نیز قابل سفارش می باشد.آنالایزر یوکوگاوا مدل DM8 یک آنالیز کننده چگالی مایع از نوع ارتعاش است و مبدل آن یک ریزپردازنده برای تبدیل مستقیم سیگنال های فرکانس از حسگر به مقادیر چگالی و نمایش آنها  و انواع توابع مانند کالیبراسیون تک لمسی ، تشخیص خودکار ، خروجی دیجیتال ارائه می شود.

   • Liquid Density Analyzer DM8C, VD6

   آنالایزر کدورت یوکوگاوا YOKOGAWA Turbidity Analyzers :

   آنالایزر مایع شرکت یوکوگاوا برای اندازه گیری کدورت در آب

   • Right Angle Scattered Light Turbidity Analyzer TB400G
   • Surface Scattering Light Turbidity Analyzer TB750G

   آنالایزر اکسیژن محلول در مایعات YOKOGAWA Dissolved Oxygen Analyzers :

   آنالایزر اکسیژن محلول در مایعات (DO) اندازه گیری کننده مقدار اکسیژن محلول یا حمل شده در مایع است. سه فناوری رایج برای اندازه گیری اکسیژن محلول وجود دارد: پلوگرافی ، گالوانیک و نوری. واحدهای اندازه گیری استاندارد میلی گرم در لیتر (میلی گرم در لیتر) ، (ppm) ، (ppb) یا درصد اشباع هستند.

   • Multi Channel 4-Wire Analyzer FLXA402
   • 2-Wire Transmitter/Analyzer FLXA202/21

   آنالایزر یوکوگاوا YOKOGAWA Conductivity Analyzers :

   آنالایزر هدایت یوکوگاوا دو سری از متداول ترین روش اندازه گیری رسانایی تماس و قیاس (همچنین به نام توروئید یا الکترود) را ارائه می دهد. آنالایز هدایت یوکوگاوا اندازه گیری با دقت بالایی را ارائه می دهند و ساخته شده تا در برابر سخت ترین برنامه ها مقاومت کنند ، به کمترین تعمیر و نگهداری نیاز داشته باشند و دستیابی به افزایش کارایی و کاهش هزینه های عملیاتی کمک کنند.انواع آنالایزرهای هدایت یوکوگاوا :

   • FLXA202/21
   • FLXA402

   آنالایزر PH و ORP یوکوگاوا YOKOGAWA pH and ORP Analyzers :

   آنالایزرهای اندازه گیری کننده pH و ORP یوکوگاوا شامل آنالیز کننده های 2 سیم و 4 سیم و تشخیص آنلاین سنسور برای ارائه نتایج قابل اعتماد است. آنالایزرهای pH و ORP یوکوگاوا برای بهبود تعمیر و نگهداری و کاهش زمان و هزینه های مربوط به نگهداری و تعویض سنسور طراحی شده است و از جدیدترین فناوری حسگر آنالیزور OPEX استفاده می کنند.

   • FLXA402
   • FLXA202/FLXA21

   آنالایزر اکسیژن محلول در آب و ORP و کنتاکتیویتی یوکوگاوا

   آنالایزرهای کلر یوکوگاوا YOKOGAWA Chlorine Analyzers :
   • Free Available Chlorine Analyzer (Non-reagent Type) FC400G
   • Free Available Chlorine Analyzer (Non-reagent Type) FC500G
   • Residual Chlorine Analyzer (Reagent Type) RC400G

   آنالایزر مایع کلر شرکت یوکوگاوا

   آنالایزر و کروماتوگراف زیمنس

    آنالایزر و کروماتوگراف زیمنس (SIEMENS)

    هیرسا ارایه کننده خدمات تامین ، فروش ، نصب و راه اندازی ، آموزش و خدمات پس از فروش سیستم های آنالیتیک شرکت زیمنس

    شامل :

    • مشاوره ، تامین و فروش آنالایزر و کروماتوگراف گازی شرکت زیمنس
    • خدمات نصب و راه اندازی و تعمیرات تخصصی آنالایزر و کروماتوگراف شرکت زیمنس
    • خدمات تعمیر و نگهداری و بهینه سازی سیستم های آنالیتیک زیمنس
    • تنها برگزار کننده دوره های آموزشی آنالایزر و کروماتوگراف شرکت زیمنس توسط مدرس شرکت زیمنس
    • مشاوره ، تامین و فروش لوازم جانبی و قطعات مصرفی آنالایزر و کروماتوگراف شرکت زیمنس
    • تامین و فروش ستون های کروماتوگرافی شرکت زیمنس
    • هیرسا دارنده گواهینامه آموزش و مشاوره فنی سیستم های آنالایزر و کروماتوگراف از شرکت زیمنس آلمان

    محصولات آنالایزر و کروماتوگراف شرکت زیمنس (SIEMENS) :

    کروماتوگراف گازی شرکت زیمنس سری MAXUM :

    کروماتوگراف گازی inline شرکت SIEMENS، برای پالایش و پردازش انواع هیدروکربن ها.کامل ترین کروماتوگراف گازی اروپایی که به واسطه قیمت مناسب ، طول عمر بالا و عملکرد بسیار مناسب مورد استفاده ترین کروماتوگراف گازی در ایران می باشد.

    آنالایزر گاز شرکت زیمنس سری SIEMENS OXYMAT

    آنالایزر گاز شرکت SIEMENS برای اندازه گیری میزان اکسیژن در گازها بر مبنای فشار متناوب پارامغناطیس در مدل های OXYMAT 6/61/64

    آنالایزر و کروماتوگراف زیمنس (SIEMENS)

    هیرسا ارایه کننده خدمات تامین ، فروش ، نصب و راه اندازی ، آموزش و خدمات پس از فروش سیستم های آنالیتیک شرکت زیمنس

    شامل :

    • مشاوره ، تامین و فروش آنالایزر و کروماتوگراف گازی شرکت زیمنس
    • خدمات نصب و راه اندازی و تعمیرات تخصصی آنالایزر و کروماتوگراف شرکت زیمنس
    • خدمات تعمیر و نگهداری و بهینه سازی سیستم های آنالیتیک زیمنس
    • تنها برگزار کننده دوره های آموزشی آنالایزر و کروماتوگراف شرکت زیمنس توسط مدرس شرکت زیمنس
    • مشاوره ، تامین و فروش لوازم جانبی و قطعات مصرفی آنالایزر و کروماتوگراف شرکت زیمنس
    • تامین و فروش ستون های کروماتوگرافی شرکت زیمنس
    • هیرسا دارنده گواهینامه آموزش و مشاوره فنی سیستم های آنالایزر و کروماتوگراف از شرکت زیمنس آلمان

    محصولات آنالایزر و کروماتوگراف شرکت زیمنس (SIEMENS) :

    کروماتوگراف گازی شرکت زیمنس سری MAXUM :

    کروماتوگراف گازی inline شرکت SIEMENS، برای پالایش و پردازش انواع هیدروکربن ها.کامل ترین کروماتوگراف گازی اروپایی که به واسطه قیمت مناسب ، طول عمر بالا و عملکرد بسیار مناسب مورد استفاده ترین کروماتوگراف گازی در ایران می باشد.

    کروماتوگراف زیمنس-siemens 
MAXUM edition II
MAXUM ED 2

    آنالایزر گاز شرکت زیمنس سری SIEMENS OXYMAT

    آنالایزر گاز شرکت SIEMENS برای اندازه گیری میزان اکسیژن در گازها بر مبنای فشار متناوب پارامغناطیس در مدل های OXYMAT 6/61/64

    آنالایزر گاز شرکت زیمنس سری SIEMENS ULTRAMAT

    آنالایزر گاز شرکت SIEMENS برای اندازه گیری هیدروکربن ها بر مبنای NDIR ، در مدل های ULTRAMAT 6/23

    آنالایزر گاز شرکت زیمنس سری SIEMENS CALOMAT

    آنالایزر گاز شرکت SIEMENS برای اندازه گیری کمی یک جز گاز در مخلوط های گازی باینری،به خصوص برای استفاده در گاز خورنده ، در مدل های CALOMAT 6/62

    آنالایزر گاز سری SIEMENS SIPROCESS UV600

    آنالایزر UV شرکت زیمنس با قابلیت انالیز کردن گازهای حساس به UV به صورت هم زمان تا سه مولفه در رنج 0-1000 پی پی ام وی ، از سری محصولات جدید شرکت زیمنس،

    انالایزر زیمنس siemens
OXYMATE
ULTRAMAT

    هیرسا دارنده گواهینامه آموزش و مشاوره فنی سیستم های آنالایزر و کروماتوگراف از شرکت زیمنس آلمان

    icon-software-development-150x150برای مشاوره فنی و یا تامین آنالایزر ،کروماتوگراف و قطعات مصرفی شرکت زیمنس بر روی دکمه زیر کلیک نمایید

    ثبت درخواست آنلاین

    تجهیزات جانبی کروماتوگرافی

    تجهیزات جانبی کروماتوگرافی :

    هیرسا تامین کننده انواع تجهیزات جانبی کروماتوگرافی و قطعات یدکی از شرکت های :

    • تامین و فروش انواع گارد ، هولدر ، پری کالم ، فیلتر های SPE ، کارتریج ، فیلترهای سر سرنگی ، قطعات یدکی دستگاه HPLC ، لامپ ، سرنگ های HPLC و … از شرکت واترز (Waters)
    • تامین و فروش انواع گارد ، هولدر ، انواع فرول ، سمپل لوپ ، فیلترهای گازی (گس کلین فیلتر) ، تیوپ و کاتر ستون ، قطعات یدکی دستگاه HPLC و GC ، سرنگ های HPLC و GC و … از شرکت اجیلنت (Agilent)
    • تامین و فروش انواع گارد ، هولدر ، انواع فرول ، قطعات یدکی دستگاه HPLC ، سرنگ های HPLC و GC و … از شرکت شیمادزو (Shimadzu)
    • تامین و فروش انواع گارد ، هولدر ، پری کالم ، فیلتر های SPE ، کارتریج ، فیلترهای سر سرنگی ، محل کشت ، فیلترهای کاغذی قطعات یدکی دستگاه HPLC و GC ، سرنگ های HPLC و GC و … از شرکت مرک (Merck) و شرکت های زیرمجموعه (سیگما و سوپلکو)
    • تامین و فروش انواع گارد ، هولدر ، انواع فرول ، سمپل لوپ ، فیلترهای گازی(گس کلین فیلتر) ، تیوپ و کاتر ستون ، قطعات یدکی دستگاه GC ، سرنگ های HPLC و GC و … از شرکت رستک (Restek)
    • تامین و فروش انواع گارد ، هولدر ، پیش ستون و … از شرکت فنومنکس (Phenomenex)
    • تامین و فروش انواع گارد ، هولدر ، پیش ستون ، تجهیزات کروماتوگرافی مایع و … از شرکت های ACE ، Macherey-Nagel ، GL Science ، YMC ، Shodex ، Grace ، Thermo ، PerkinElmer ، Hichrom ، Hamilton و ….

    سرنگ کروماتوگرافی :

    هیرسا تامین کننده انواع سرنگ های کروماتوگراف گاز و مایع از شرکت های معتبر .

    سرنگ کروماتوگراف مایع (LC) :

    سرنگ در در کروماتوگرافی مایع (LC) به عنوان یک دستگاه انتقال یا تزریق مایع نمونه است،که یک لوله نمونه گیر (sample loop ) را پر می کند .

    سرنگ کروماتوگراف گازی (GC) :

    سرنگ در در کروماتوگراف گازی (GC) به عنوان یک دستگاه انتقال مایع نمونه به ستون (Column) است .

    فرول کروماتوگرافی :

    هیرسا تامین کننده انواع فرول های ملزوم کروماتوگراف گاز و مایع،از شرکت های معتبر .

    فرول های گرافیتی (Graphite Ferrules)

    فرول های فشرده (Compact Ferrules)

    فرول های کاپیلاری (Capillary Ferrules)

    فرول های استاندارد (Standard Ferrules)

    فرول برای ستون های ریز (Ferrules for micropack columns)

    و…..

    سپتوم کروماتوگراف :

    هیرسا تامین کننده انواع سپتوم های ملزوم کروماتوگراف گاز و مایع،از شرکت های معتبر .

    سپتوم در بالای پورت تزریق در دستگاه کروماتوگراف قرار می گیرد و از نشت گاز در سیستم کروماتوگراف جلوگیری کرده و موجب حفظ فشار گاز حامل در داخل سیستم می شود و می توان بدون از دست دادن فشار سیستم بارها سمپل مورد نظر را توسط سرنگ به داخل لوپ تزریق کرد.

    گارد و هولدر ستون HPLC :

    هیرسا تامین کننده انواع گارد و هولدر ستونهای کروماتوگرافی ،از شرکت های معتبر .

    تامین انواع گارد ستون HPLC متناسب با نوع ستون مصرفی و استاندارد USP مورد نظر.

    تامین انواع هولدر ستون HPLC متناسب با نوع ستون مصرفی و استاندارد USP مورد نظر.

    نشت یاب و فلومیتر کروماتوگراف :

    هیرسا تامین کننده انواع نشت یاب و فلومیتر قابل حمل کروماتوگراف گاز و مایع،از شرکت های معتبر .

    نشت یاب (Leak Detectors) :

    هیرسا تامین کننده انواع نشت یاب (leak detector) قابل حمل مخصوص دستگاه های کروماتوگرافی و آنالایزرهای آنلاین.

    فلو میتر (Flow Meters) :

    هیرسا تامین کننده انواع جریان سنج (flow meter) قابل حمل مخصوص دستگاه های کروماتوگرافی و آنالایزرهای آنلاین.

    فیلترهای سرسرنگی :

    فیلترهای سر سرنگی آبگریز (Hydrophobic PTFE) و آبدوست پی تی اف ای (Hydrophilic PTFE) :

    PTFE به دلیل واکنش پذیری کم و قابل استخراج کم ، تقریباً در هر حلال قابل استفاده است.علاوه بر این ، PTFE از پایداری حرارتی بسیار بالایی برخوردار است و باعث می شود طیف گسترده تری از درجه حرارت در مقایسه با مواد استاندارد غشایی پردازش شود. با این حال ، PTFE به طور طبیعی آبگریز است ، که می تواند فیلتر محلول های آبی را دشوار کند. به همین دلیل فیلترهای سر سرنگی آبدوست پی تی اف ای تولید می شود.

    فیلترهای سر سرنگی آبدوست پی وی دی اف (Hydrophobic PVDF) :

    PVDF مانند PTFE به طور طبیعی آبگریز است و مانند PTFE مقاومت شیمیایی بالایی را در برابر طیف گسترده ای از مواد شیمیایی مختلف ارائه می دهد. PVDF همچنین در مقایسه با موادی مانند PTFE از مزیت اتصال پروتئین کم برخوردار است.

    فیلترهای سر سرنگی پی ای اس (PES (Polyethersulfone :

    فیلترهای سر سرنگی PES به طور طبیعی آب گریز می باشند و به همین علت مناسب محلول های آبی و الکلی می باشند .فیلترهای سر سرنگی PES برای استفاده از محلول های آبی بسیار کاربردی می باشند ، این امر به دلیل کمبود مواد قابل جذب و عدم نیاز به سطح غشاها با مواد مرطوب کننده است.

    فیلترهای سر سرنگی نایلونی (Nylon)

    فیلترهای سر سرنگی نایلونی مانند فیلتر های سر سرنگی PES دارای خصلت طبیعی آبگریزی هستند که آن را برای فیلتر کردن محلول های آبی مناسب می سازد و منجر به سطح پایین مواد قابل استخراج در محلول فیلتر شده می شود.فیلتر های سر سرنگی نایلون از مقاومت شیمیایی بالاتری نسبت به PES برخوردار است و آن را برای طیف وسیعی از حلالهای آلی از جمله کتون ، استرها ، DMF و DMSO مناسب می کند.

    هیرسا تامین کننده انواع فیلترهای سر سرنگی ، از شرکت میلیپور (Millipore) ، پال (Pall) ، وات من (Wathman) ، واترز( Waters) ، سارتوریوس (Sartorius) و …

    هیرسا ارایه کننده بهترین مشاوره فنی در زمینه تامین سیستمهای آنالیتیک ، ستون های کروماتوگراف گاز و مایع و تجهیزات حانبی گروماتوگرافی.

    ستون کروماتوگرافی

    ستون های کروماتوگرافی

    هیرسا ارايه کننده خدمات تامین و فروش ستون های کروماتوگراف گازی(GC) ومایع(HPLC) از شرکتهای:

    • تامین و فروش ستون های کروماتوگراف گازی SIEMENS سری MAXUM
    • تامین و فروش ستون های کروماتوگراف گازی YOKOGAWA سری GC8000 و GC1000
    • فروش و فروش ستون های کروماتوگراف گازی و ستون های کروماتوگرافی مایع رستک (Restek) برای کروماتوکراف inline و آزمایشگاهی
    • فروش ستون های کروماتوگراف گازی و ستون های کروماتوگراف مایع اجیلنت (Agilent) برای کروماتوکراف inline و آزمایشگاهی
    • فروش ستون های کروماتوگراف گازی و مایع ترمو (Thermo) برای کروماتوکراف inline و آزمایشگاهی
    • ستون های کروماتوگراف مایع YMC برای کروماتوگراف های آزمایشگاهی
    • تامین ستون های کروماتوگراف گازی و مایع سیگما الدریچ (Sigma-Aldrich) ، سوپلکو (Supelco) و مرک (Merck) برای کروماتوگراف inline و آزمایشگاهی
    • فروش ستون های کروماتوگرافی مایع واترز (Waters)
    • فروش ستون های کروماتوگراف گاز و کروماتوگراف مایع SGE برای کروماتوکراف inline و آزمایشگاهی
    • فروش ستون های کروماتوگرافی مایع Phenomenex ، Luna ، Biozen برای کروماتوکراف inline و آزمایشگاهی
    • فروش ستون های کروماتوگراف گازی ، ستون کروماتوگراف مایع ، ستون های کایرال از شرکت های Mega ، Hamilton ، Biotage ، Grace ، GL Science ، Shodex ، Macherey-Nagel ، ACE ، PerkinElmer   Hichrom ، Shimadzu  ، Daicel و … برای کروماتوکراف inline و آزمایشگاهی

    ستون های کروماتوگراف گازی (GC) :

    ستون های کروماتوگراف گازی GC Pack Columns :

    لوله های از جنس فولاد ضد زنگ یا شیشه که توسط مواد پک (ماده جاذب یا یک ماده ساپورت پوشش داده شده یا آغشته شده به یک فاز جامد) پر شده و مهمترین کاربرد آنها در تجزیه و تحلیل هیدروکربن ها می باشد.با طول 0.25 تا 5 متر ، قطر داخلی 2 تا 4 میلی متر و با ساپورت 0.5 تا 0.25 درصد فاز مایع و یا فاز غیر مایع از مواد جاذب تولید می شوند.ستون های پک از اولین ستون های کروماتوگرافی گاز می باشند که از توسعه آنها ستون های کاپیلاری تولید شدند و بر خلاف ستون های کاپیلاری پیک های  شارپ تولید نمی کنند(حساسیت بالایی ندارند) ولی می توانند پیک های گسترده تری تولید کنند.

    Pack Columns

    ستون های کروماتوگراف گازی GC Capillary Columns :

    ستونهاي بسيار باريك چند دهم ميلي متری كه فاز ساكن به صورت يك مايع ويسكوز با قطری در حد چند دهم میکرومتر ديواره داخلي ستون را مي پوشاند. ستونهاي كاپيلاري به دلیل نداشتن مشکل افت فشار، تا هر طول دلخواهي قابل طراحي می باشند و راندمان جداسازي آنها بیشتر است.بر خلاف مزیتهای بالای این نوع ستونها، تا حدود دو دهه پس از اختراع مورد استفاده قرار نگرفتند، که دلایل آن عبارتند از: ظرفیت کم نمونه (که مشکل تزریق، شناسایی توسط دتکتور و … را باعث می شد)، شکنندگی ستون، مسائل مکانیکی مربوط به وارد کردن نمونه و متصل کردن ستون به دتکتور، که با رفع این مشکلات، امروزه عمده ترین نوع ستونها می باشند.


    انواع ستون های کروماتوگرافی گازی Capillary :
    • ستونهاي کروماتوگرافی WCOT : یا ستون های پیوند شیمیایی، که با یک فاز مایع یا یک لایه پیوند شیمیایی پوشانده شده است
    • ستونهاي PLOT : ستون هایی که شامل پلیمر متخلخل بی حرکت یا آلومینا می باشند.

    capillary columns

    ستون های کروماتوگرافی مایع (HPLC) :

    ستون های کروماتوگرافی مایع فاز معکوس (HPLC Reversed Phase Columns) :

    در ستون کروماتوگرافی مایع فاز معکوس، فاز ساکن یک ماده غیرقطبی مثل اکتادسیل سیلان است که به صورت شیمیایی به ذرات پرکننده متصل می شود و فاز متحرک یک حلال نسبتاً قطبی مثل آب، متانول، استونیتریل، تتراهیدروفوران یا مخلوطی از آنهاست.
    مخلوطی که باید جداسازی شود توسط حلال یا مخلوطی از حلال ها (فاز متحرک) به ستون که با فاز ساکن پر شده منتقل می شود. در شرایط بهینه، اجزایی که باید جداسازی شوند، با سرعت های متفاوت از فاز ساکن عبور کرده و ستون را در زمان های مختلف ترک می کنند. پیک های خروجی از ستون به کمک یک آشکارساز مشخص می شوند.


    کاربرد :

    انواع دارو ها , ویتامین های محلول در چربی ( K , E , D , A ) , ویتامین های محلول در آب ( B12 , B6 , B5 , B3 , B2 , B1) , آنتی بیوتیک ها , ضد صرع , اسید آمینه , اسید چرب , پپتید , پروتئین , آنزیم , DNA , RNA , نوکلئوتید , افزودنی های غذایی , افزودنی های پلیمر و …

    Agilent Reversed Phase Columns

    ستون های کروماتوگراف مایع فاز نرمال (HPLC Normal Phase Columns) :

    ستونهای فاز نرمال دارای فاز ساکن قطبی بوده و برای آنالیز نمونه های قطبی استفاده می شوند، این ستونها حساسیت های ویژه ای داشته و نیاز به مراقبتهای خاص دارند.باید توجه داشت معمولا در کار با این نوع ستونها مجاز به استفاده از حلالهای قطبی چون آب، متانول و یا استونیتریل نمی باشیم(مگر در موارد خاص).ضمنا چون غالبا در فازهای متحرک مربوط به کار با این نوع ستونها از حلالهایی چون N-Hexan ، دی کلرومتان و یا امثال اینها استفاده می شود بهتر است قبل از شروع به کار با این حلالها ابتدا به اندازه 10 تا 20 برابر حجم ستون ایزوپروپیل الکل از سیستم عبور داده سپس ستون را با فاز متحرکتان کاندیشن کنید. (این کار مسیر را تا حدودی چرب کرده و مانع از گرفتگی احتمالی مسیر عبور فاز متحرک می گردد)


    کاربرد:

    قندها , اولیگو ساکاریدها , دارو ها , داروهای قطبی , گلیکان ها , ویتامین های محلول در آب , داروهای شیمی درمانی و …

    Normal Phase Columns

    ستون های کروماتوگراف مایع طرد غربالی (HPLC Size Exclusion Columns) :

    اساس ژل فیلتراسیون، یا کروماتوگرافی مولکولی بر جداسازی ذرات بر اساس اندازه های مولکولی انها استوار است.شکل مولکولی و هیدارته شدن انها فاکتورهای تاثیر گذار در این نوع کروماتوگرافی است. مواد گوناگونی مثل کستران کراس لینک ، پلی آکریل آمید ، آگاروز ، پلیسترین و … به عنوان فاز ثابت در این روش مورد استفاده قرار می گیرد.مولکول ها با اندازه بزرگ در فاز متحرک باقی می مانند و به سرعت از ستون شستشو داده می شوند.از این نوع کروماتوگرافی برای مقاصد تحقیقاتی و تجزیه ای استفاده می شود .


    کاربرد:

    پروتئین و پلیمرهای محلول درآب – پلیمرهای محلول درمواد آلی , کربوهیدرات ها , پلی ساکاریدها , اولیگو ساکاریدها , اسیدنوکلئیک , DNA , RNA , اولیگو نوکلئوتید , پپتید , ویروس ها , پلیمرهای صناعی , اولیگومرها و …

    ستون کروماتوگرافی مایع

    ستون های کروماتوگراف مایع تعویض یونی (HPLC Ion Exchange Columns) :

    اساس کار ستون های کروماتوگرافی تعویض یونی، تغییر یونها بوده، در این روش فاز ثابت با بار مخالف خود در فاز متحرک، تعویض می شود و بر اساس بار یونی متفاوت خود و یا بر حسب مقدار بار یونی جدا می شوند.سطح ظریفی از رزین و یا سلیکا میتواند فاز ساکن در این نوع کروماتوگرافی را تشکیل دهد.کاتیون و یا انیون ها در این حالت بر روی فاز ساکن اندوده می شود و یا با پیوند شیمیایی به آن (فاز ساکن) متصل می شود.برای حفظ بار الکتروشیمیایی با تعویض یون ها، counterion در نزدیکی فاز ساکن تعبیه می شود.


    کاربرد:

    آمینو اسیدها , پپتید , پروتئین , پورین , پیریمیدین , نوکلئوزید , نوکلئوتید , اولیگو نوکلئوتید , DNA , RNA , محصولات PCR و مونوساکارید , دی ساکارید و …

    Ion Exchange Columns

    ستون های کروماتوگراف مایع آب گریز (HPLC Hydrophobic Interaction Columns) :

    کاربرد:

    RNA ریبوزومی , پروتئین , اجزای آنتی بادی , آنتی بیوتیک , آنزیم ها و …

    Hydrophobic Interaction Column

    ستون های کروماتوگراف مایع تمایلی (HPLC Affinity Columns) :

    اساس کار ستون های کروماتوگرافی افینیتی، جداسازی نمونه های پروتئینی است که بسیار پرکاربرد ، گزینش پذیر و مؤثر است . این تکنیک بر پایه اثرات متقابل منحصر به فرد موجود، بین یک مولکول و یک لیگاند متصل به یک ماتریکس است .


    کاربرد:

    کربوهیدرات ها , کاتکول آمین , بیو مولکول ها , پپتید , پروتئین , پروتئین های هیستیدین دار , ایمونو گلوبولین , پروتئین های شیر , پروتئین های غشایی , تراتسفرین , ریبونوکلئاز , آنتی ژن ها , آنتی بادی ها , آنزیم ها و …

    Affinity Columns

    هیرسا ارایه کننده بهترین مشاوره فنی در زمینه تامین و فروش ستون های کروماتوگراف گاز و مایع.

    آنالیتیک

    آنالیتیک :

    هیرسا ارایه کننده خدمات طراحی ، ساخت و تامین سیستم های آنالیتیک شامل:

    • هیرسا ارائه دهنده خدمات مشاوره ، طراحی و ساخت سیستمهای آنالاتیک  و سیستمهای کنترل
    • تامین ستون های GC مویین و پک  و ستون های HPLC ، تجهیزات اندازه گیری ، قطعات یدکی انالایزر و کروماتوگراف گاز و مایع
    • تامین انواع آنالایزر های پروتابل و فلومتر ونشت یاب کروماتوگراف گازی
    • تامین انواع فیلترهای PTFE ، ممبران و سر سرنگی وفیلتر های گس کیلین مورد استفاده در آزمایشگاه های غذا و دارو
    • انواع استاندارد ، رفرنس و کیت های آزمایشگاهی ، اندوتوکسین و کیت های LAL مورد استفاده در صنایع داروسازی
    • هیرسا ارائه دهنده آموزش های تخصصی آنالایزر و کروماتوگراف زیمنس و یوکوگاوا با تاییدیه شرکتهای سازنده
    • هیرسا ارائه دهنده تعمیرات تخصصی ، نگه داری ، سرویس و بهینه سازی سیستمهای آنالاتیک
    • تامین ، فروش و خدمات پس از فروش سیستمهای آنالیز گاز و گاز کروماتوگراف
    • تامین ، فروش  و خدمات پس از فروش سیستمهای آنالیز و کروماتوگراف مایع
    • تامین و فروش انواع دتکتور های گاز و سنسور های نقطه شبنم
    • هیرسا ارائه دهنده تعمیرات تخصصی انواع آنالایزر و کروماتوگراف آزمایشگاهی